Salamat

Isang munting patak ng ulan
Na tumatagas sa tahimik na tubig
Gumagawa ng agos
Na palaki ng palaki
Mabagal na dumadaloy
At dinadaanan lamang
Ang mga dahon at bato
Ang salita
Na kumakalat
Parang agos
Ito ay palaki ng palaki
At nagpapatuloy
Sa buong mundo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s